Complete beheersmodule voor organisaties

Met de GXP Consulting module voldoet uw organisatie aan de GDPR-verantwoordingsplicht

 • Opstellen van een beleidsverklaring
 • Documenteren van het dataregister/verwerkingsregister
 • Aanstelling van de verantwoordelijke voor het beheer van persoonsgegevens

Administratieve ontlasting van medewerkers/vrijwilligers creëert toegevoegde waarde

 • Minimale belasting van de werking
 • Delen van informatie
 • Tijd & ruimte voor de eigenlijke werking

Conform met de regelgeving

 • Boekhouding, bewijskrachtig BTW-statuut (neerlegging bij de Rechtbank van Koophandel, regeling patrimoniumtaks)
 • Vrijwilligers wetgeving (rechtspersonenbelasting)
 • GDPR wetgeving

GXP staat voor ‘goede praktijken’

 • gestandaardiseerde procedures
 • beveiliging tegen ongewenste toegang tot gevoelige informatie
 • back-up van de administratie in de cloud